KIZGIN YAĞ SİSTEMLERİ

  • Blog Header Image

Fabrika ve Proseslerde gereken yüksek sıcaklık ihtiyaçlarına cevap vermek, buna bağlı olarak yüksek sıcaklıkta bir ısı transferini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyululan sistemlerden biridir. Yüksek sıcaklıklarda ısı üretimi en verimli ve emniyetli bir şekilde kızgın yağ kazanları ile sağlanabilmektedir.
Kızgın yağ kazanlarında yapısında herhangi bir değişikliğe uğramadan atmosferik basınçta 320ºC ye kadar ısıtılabilen termik yağlar kullanılmaktadır. Kazan ve tesisat borularında sirküle eden termik yağın tesisat ve cihazlarda herhangi bir korozyon ve kireç bağlama gibi sakıncaları söz konusu olmamaktadır.
Kızgın yağ sisteminin tercih sebepleri;
• Sıcaklık kontrolünün daha diğerlerine oranla iyi yapılması
• Bakım ve İşletme maliyetlerinin düşük olması
• Sistemin basıncının düşük olması nedeniyle, daha güvenli olması
• Sistemin uzun ömürlü kullanılabilmesi
• Sistem Verimin yüksekliği
• Proseste ihtiyaç duyulan buhar ihtiyacının da, Kızgın yağ eşanjörleri sayesinde karşılanabilmesi
• Isı iletim yağlarının ısıl iletkenlik katsayılarının diğer akışkanlara göre yüksek olması
• Düşük basınçlarda ve Yüksek sıcaklıklarda çalışabilmesi
• Isı iletim yağının herhangi bir şartlandırmaya ihtiyaç duymaması
• Doğru kullanıldığı takdirde korozyona neden vermemesi
•Kazan verimini yükseltmek veya işletmenin sıcak su ve hava ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla baca çıkışına konulacak ekonomizör veya hava ısıtıcısı gibi ısı geri kazanım sistemleri ile kullanılabilmesi